Doel van de vereniging

De vereniging heeft volgende doelen:

 

  • Het organiseren van permanente vorming via opleidingssessies, opleidingsreeksen, bijeenkomsten, workshops, enz.
  • De bescherming en de ontwikkeling van de beroepsbelangen van haar leden
  • Haar leden te vertegenwoordigen bij alle instanties voor zover dit haar leden ten goede komt.
  • Samenwerken met entiteiten die één of meerdere van deze doelen nastreven.
  • Het uitoefenen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, van activiteiten die de vereniging ten goede komen.