Filip Vandenberghe

 

naam: Spreker 2

ervaring/achtergrond:

Filip Vandenberghe behaalde een master in TEW aan de UA en is sinds 1992 tewerkgesteld bij de FOD Financiën.

Hij is docent fiscaliteit aan Vives - Brugge Business School (postgraduaat Fiscale Wetenschappen i.s.m. KU Leuven) en gastdocent aan Odisee-Brussel.

Hij verzorgt  colleges en seminaries voor verschillende beroepsverenigingen waaronder BBB en schijft artikels voor fiscale tijdschriften. Hij is auteur van het ‘Handboek Personenbelasting’ (in samenwerking met BBB (Maklu Uitgeverij)) waarvan jaarlijks een bijgewerkte versie verschijnt die zich voornamelijk richt tot de professionele cijferberoeper. Hij is mede-auteur van het handboek ‘Uw vennootschap en de fiscus’ (Uitgeverij Intersentia) en draagt bij tot de Standaard Belastingalmanak.