Publicaties

Nieuwsflashes

Partena Professional

Opnieuw verplicht telewerk: verduidelijking van de gevolgen in een koninklijk besluit

Zoals aangekondigd tijdens het laatste Overlegcomité is telewerk opnieuw verplicht vanaf 20 november 2021.

Afwezigheid om zich te laten testen: wat bepaalt cao nr. 160?

Een werknemer die het advies krijgt om zich te laten testen op het coronavirus op basis van de Self Assessment Testing Tool kan nu afwezig zijn van het werk met behoud van zijn loon ten laste van de werkgever.

Rouwverlof voor zelfstandigen: stand van zaken

De Ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot invoering van een dagelijkse toeslag van 85,77 euro, voor een onderbrekingsperiode van maximum 10 dagen.