Over BBB

Office 1

Geschiedenis

De beroepsvereniging werd opgericht op 10 januari 1996 onder de naam “Beroepsvereniging Van Zuidvlaamse Bedrijfsrevisoren – Accountants – Boekhouders – Belastingconsulenten” vereniging zonder winstoogmerk, afgekort “BZRABB-vzw” in Harelbeke. De onderhandse akte werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 maart 1996. De eerste BBB-Flash werd één jaar na de geboorte van de vereniging – in 1997 - boven het doopvont gehouden.  

In een onderhandse akte van 7 oktober 2002 kreeg de vereniging haar nieuwe naam “Beroepsvereniging voor Boekhoudkundige Beroepen” vzw – afgekort BBB vzw en breidde zij haar activiteiten uit naar alle Vlaamse provincies. 

Op 09 augustus 2023 werden de gewijzigde statuten neergelegd in de ondernemingsrechtbank Gent - afdeling Kortrijk, aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

public speaker

Onze missie

De missie van BBB is om gespecialiseerde opleidingen en seminaries aan te reiken aan allen die hun boekhoudkundige, fiscale en economische kennis up-to-date willen houden, al dan niet in het kader van hun beroep als economische beroepsbeoefenaar, om op deze manier bij te dragen aan de beroepsvervolmaking van haar leden.

Daarnaast ziet ze het als haar opdracht om de beroepsbelangen van haar leden te ontwikkelen en te beschermen door hen te vertegenwoordigen in de instituten en organisaties die het beroepsleven van economische beroepsbeoefenaars reglementeren en door structurele samenwerkingen aan te gaan met partners die dezelfde doelstellingen nastreven. 

Office 7

Organisatie en werking

Het leven van de vereniging wordt in goede banen geleid door de Raad van Bestuur, die uit 8 effectieve leden bestaat en die onder hen een dagelijks bestuur verkozen hebben.

Vijftien effectieve leden maken de algemene vergadering uit en komen minstens tweemaal per jaar samen om de strategische koers van de vereniging uit te stippelen en de rekeningen en budgetten goed te keuren.

De verschillende commissies – samengesteld onder de effectieve leden – met elk hun specifieke opdracht, nemen de ontwikkeling en organisatie van de diverse activiteiten van de vereniging voor hun rekening, om voor de ruim 1.750 actieve toegetreden leden en occasionele deelnemers elke dag een bijzondere meerwaarde te creëren.

Businessman with microphone

Onze seminaries

Vanaf 2024 organiseert de vereniging elk jaar 20 verschillende seminariereeksen rond diverse fiscale, boekhoudkundige en sociale topics, die alternerend op drie van de 15 locaties in Vlaanderen worden aangeboden (Poperinge, Deerlijk, Roeselare, Oostkamp, Gent, Nazareth, Sint-Niklaas, Aalst, Eeklo, Herentals, Mortsel, Meise, Leuven, Hasselt en Beringen) en ook als webinar (zowel live als on-demand) beschikbaar zijn.

Daarnaast wordt tweemaal per jaar een intensieve opleidingsreeks voor ITAA-stagiairs georganiseerd om hen te begeleiden en te ondersteunen in hun voorbereiding op het bekwaamheidsexamen. Occasioneel worden – vaak in samenwerking met/door onze structurele partners – interessante initiatieven georganiseerd rond topics die brandend actueel zijn. Vaak worden via deze initiatieven nieuwe technische tools aan de leden voorgesteld. 

Accountant 21

Geregistreerde dienstverlener KMO-portefeuille

Sinds 4 mei 2016 is BBB vzw een officiële dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Ons erkenningsnummer als dienstverlener is DV.O217210. De lopende erkenning werd verlengd tot 11 maart 2026. 

Alle stagereeksen en bijzondere éénmalige initiatieven van BBB openen de voordelen van de KMO-portefeuille. Ook voor éénmalige inschrijvingen door niet-leden op de reguliere seminaries kan de KMO-portefeuille aanvaard worden.

Het jaarlijks lidgeld voldoet niet aan de voorwaarden van de KMO-portefeuille; daarom trachten we de prijs van het lidgeld zeer toegankelijk te houden voor iedereen.