Publicaties

Nieuwsflashes

Partena Professional

PC 322.01: Eindelijk een akkoord voor de dienstenchequesector!

We hebben er lang op moeten wachten, maar vorige week werd ook het sectorakkoord voor de dienstenchequesector goedgekeurd! Dit akkoord kent vanaf 1 juni 2022 een loonsverhoging van 0,4 % toe (bovenop de index) en voorziet in een stijging van de verplaatsingsvergoedingen.

Jaarlijkse vakantie: tijdelijke werkloosheid wegens collectieve sluiting van de onderneming

In de vorige infoflash over de jaarlijkse vakantie hebben we gezien dat de vakantiedata in een onderneming ofwel in een individueel akkoord tussen de werkgever en elke werknemer worden vastgelegd, ofwel op collectieve wijze (voor het voltallige personeel) in geval van sluiting van de onderneming.

Kilometervergoeding stijgt vanaf 1 juli 2022

Een werkgever kan een forfaitaire kilometervergoeding toekennen aan zijn personeelsleden die voor beroepsverplaatsingen gebruik maken van hun eigen auto, motorfiets of bromfiets. Vanaf 1 juli 2022 is een nieuw bedrag van toepassing dat stijgt in vergelijking met vorig jaar.