Publicaties

Nieuwsflashes

Partena Professional

Jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid: de Europese richtlijn 2003/88 is (eindelijk) omgezet!

Vanaf 1 januari 2024 zal een werknemer die arbeidsongeschiktheid wordt tijdens een jaarlijkse vakantieperiode of geen jaarlijkse vakantiedagen kan nemen omwille van bepaalde arbeidsonderbrekingen, die vakantiedagen op een later tijdstip kunnen nemen.

31 maart 2023: einde van sommige steunmaatregelen

Er werden verschillende maatregelen genomen om de werkgevers in staat te stellen het hoofd te bieden aan de verschillende crisissen waarmee ze de afgelopen jaren geconfronteerd werden.

Hervorming van het overbruggingsrecht in 2023

Het overbruggingsrecht laat zelfstandigen toe om gedurende 12 maanden een financiële uitkering te ontvangen, met behoud van bepaalde sociale rechten, en dit voor 4 kwartalen tijdens zijn loopbaan. Het overbruggingsrecht werd hervormd vanaf 1 januari 2023.