Publicaties

Nieuwsflashes

Partena Professional

Bouw: binnenkort meer flexibiliteit

De wet die meer flexibiliteit in de bouwsector toelaat, is gepubliceerd. De wijzigingen in het koninklijk besluit nr. 213 zullen in werking treden op 20 januari 2022

Vaccinatieverlof: nieuwigheden bevestigd!

Sinds 12 januari 2022 kan een werknemer die een minderjarig kind dat met hem of haar samenwoont, begeleidt naar een vaccinatieplaats om dit kind te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, klein verlet (omstandigheidsverlof) genieten.

Betaalde sportbeoefenaars: wijziging van hun bijdrageplicht aan de RSZ

Betaalde sportbeoefenaars zijn sinds 1 januari 2022 volledig onderworpen aan de RSZ. Tegelijkertijd worden er speciaal voor hen maatregelen voor RSZ-verminderingen in het leven geroepen.