Publicaties

Nieuwsflashes

Partena Professional

SWT: aanpassingen van de bedragen in augustus 2022

De spilindex werd in juli 2022 overschreden. Als gevolg daarvan worden bepaalde sociale uitkeringen in augustus 2022 met 2% geïndexeerd. Dit heeft gevolgen voor de bedrijfstoeslagen die in het kader van de SWT's worden betaald.

Alternerend leren in Vlaanderen: vanaf september 2022

Vanaf 1 september 2022 treden een aantal wijzigingen in werking met betrekking tot het systeem van alternerend leren in Vlaanderen. Een overzicht.

Vergoedingen voor nachtwerk: augustus 2022

De spilindex voor de openbare sector en de sociale uitkeringen werd overschreden in juli 2022. Verschillende vergoedingen, waaronder de vergoedingen voor nachtarbeid, werden bijgevolg geïndexeerd met 2% in augustus 2022.